Wednesday, September 27, 2017

กว่าจะมาเป็นพยาบาลในนอร์เวย์

ข้ออนุญาตข้อมูล 
แอดมินกลุ่มพยาบาลไทยในนอร์เวย์ ค่ะ

          กว่าจะมาเป็นพยาบาลในนอร์เวย์ ชื่อนี้น่าจะเหมาะกับบทความนี้ที่แอดมินกลุ่มพยาบาลรวบรวมและเรียบเรียงให้เข้าใจง่ายๆ หลายคนที่จบพยาบาลหรือสายสุขภาพจากไทยมาและสนใจจะทำงานด้านนี้ต่อที่นอร์เวย์ ไม่ได้ง่ายและไม่ได้ยากจนจะเป็นไปไม่ได้ เพราะพี่ๆพยาบาลหลายคนได้พิสูจน์มาแล้วค่ะ 
         ประเทศนอร์เวย์มีอาชีพด้านการดูแลสุขภาพทั้งหมด 29 อาชีพที่ต้องได้รับการรับรองและต้องได้รับอนุญาตจากHelsedirektorat  เราหรือเรียกกันสั้นๆว่า SAK . แอดมินจะขอกล่าวถึง ในสายงานวิชาชีพพยาบาลเท่านั้นนะคะ 
          บุคคลใด ที่ไม่ได้รับการอนุมัติ Autorisation หรือ Autorisasjon ในภาษานอร์เวย์
ไม่สามารถใช้ หรือ แอบอ้างว่า ตัวเองเป็นพยาบาลได้ ซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่บุคคลนั้น แอบอ้าง ถือว่า ผิดกฏหมายในมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติบุคลากรด้านสุขภาพในประเทศนอร์เวย์ Kapittel 9. Vilkår for autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning การฉ้อโกงในรูปแบบต่างๆรวมทั้งการใช้ชื่อ ยกตัวอย่าง เช่น นางสาว AAไม่ได้มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล แต่แอบอ้างว่า ตัวเองคือ พยาบาล ถ้ามีคนแจ้งความกับตำรวจ มีความผิด และมีโทษตามกฎหมายค่ะ
บุคคลที่ได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพพยาบาลได้ จะมีเลขรหัสที่ได้จาก SAK เพื่อให้นายจ้างตรวจสอบได้ค่ะ
          ตั้งแต่วันที่ 1 Jan 2017 เป็นต้นไป ทาง SAK ได้ออกกฎระเบียบใหม่ สำหรับการขออนุมัติใบประกอบวิชาชีพ Autorisajonสำหรับผู้ที่จบการศึกษานอกเขต EU / EEA และประเทศสวิสเซอร์แลนด์
การดำเนินการของSAK เมื่อได้รับเอกสารจากผู้ขอยื่น มีคร่าวๆดังนี้ค่ะ 

          SAK จะมีการประเมินว่าการศึกษาของเราเทียบเท่ากับการศึกษาของนอร์เวย์หรือไม่
ในกรณีที่ผู้ขอยื่น ได้รับการประเมินจากSAKแล้วว่า คุณขาดไปหลายอย่าง คุณ ก็ จะไม่ได้ไปต่อ ในขั้นตอนต่อไป ทางSAK จะส่งรายละเอียดว่าคุณขาดการหน่วยกิตของวิชาอะไร นั่นคือ คุณอาจจะต้องไปเรียนใหม่ โดยยื่นใบสมัครเข้าเรียนกับนักเรียนพยาบาลนอร์เวย์ทั่วไป แล้วติดต่อมหาลัยขอยกเว้นบางรายวิชาที่คุณ เรียนไปแล้ว และได้รับการประเมินจากSAK ว่า ไม่ต้องเรียนเพิ่ม แต่ ไม่ใช่ว่า เราจะเห็นดีเห็นงามกับSAK ไปทุกเรื่องนะคะ ยกตัวอย่าง น้องเปตอง ที่ได้รับอนุญาต Autorisert sykepleier หมาดๆ น้องเปตองได้รับจดหมายจากSAK เกี่ยวกับการประเมินการศึกษา SAK ระบุว่า น้องเปตองต้องไปเรียนเพิ่มอีกหนึ่งเทอม ซึ่งสถานที่ไปเรียนคือ ในOslo คนละเขต ไกลมาก
น้องไม่ยอมแพ้นะคะ ส่งcomplain แจกแจงรายละเอียดกับSAK เกียวกับวิชาที่SAK อ้างว่า น้องขาด หรือ ไม่มี หรือมีไม่เทียบเท่ากับประเทศนอร์เวย์ ผลสรุปก็คือ น้องไม่ต้องไปเรียนใหม่ค่ะสาขาวิชาที่ทางSAK ไม่นับหน่วยกิตให้ เช่น 
          การเรียนพยาบาลของประเทศไทย จะรวมวิชาสูติศาสตร์ เข้าไปในหลักสูตร เมื่อจบการศึกษามาแล้ว เราสามารถทำงานเป็น พยาบาลห้องคลอดได้เลย
แต่ที่นอร์เวย์ คุณไม่สามารถทำได้ จนกว่า คุณจะได้รับการอนุมัติออกใบอนุญาต เป็น Midwife ซึ่ง การที่จะได้เป็นMidwife ที่นี่ คือ คุณต้องไปเรียนต่ออีกสองปีหลังจบการศึกษาพยาบาลแล้วค่ะ
วิชาเภสัชศาสตร์ ที่นอร์เวย์ ไม่นับหน่วยกิตให้ค่ะ และอื่นๆเช่น วิชาพละ วิชาดนตรี วิชาอังกฤษ วิจัย ชีวเคมี ค่อนข้างจะหลายวิชาเหมือนกันค่ะ ที่หน่วยงานที่นี่ไม่ได้รับรองหน่วยกิตให้เทียบเท่ากับนอร์เวย์ ซึ่งตรงนี้ แอดมิน ก็พอจะเข้าใจค่ะ เพราะบางวิชา ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับวิชาชีพพยาบาล
หากผู้สมัครที่ได้รับการศึกษาเทียบเท่ากับการเรียนพยาบาลที่นอร์เวย์ คุณจะได้รับการยืนยันว่าสามารถเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
          การส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ สามารถทำได้โดยการอัปโหลดที่ Altinn เอกสารทั้งหมดต้องเป็นเอกสารสีที่สแกนจากเอกสารต้นฉบับค่ะ หมุนทุกด้านให้ถูกต้อง เอกสารหลายหน้าต้องจัดเก็บในเอกสารฉบับเดียวตามลำดับที่ถูกต้องด้วย เนื้อหาหรือ ข้อมูลในเอกสารจากสถาบันการศึกษาสำคัญอย่างมากนะคะ ยิ่งละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดี เช่น ระบุชั่วโมงการเรียนแต่ละวิชา การเรียนด้วยตัวเอง ระยะเวลาภาคปฏิบัติ แอดมินคิดว่า ขอโครงสร้างหลักสูตรแต่ละวิชากับอาจารย์ ที่สอนมาเลยจะดีมากค่ะ
        อย่างที่กล่าวมาแล้วขั้นต้นว่า กฎระเบียบเปลี่ยนใหม่ ทางSAK ได้กำหนดเพิ่มเติม เรื่อง ความสามารถทางด้านภาษาประเทศนี้ ใช้ภาษานอร์เวย์ในการสื่อสาร ยิ่งทำงานกับผู้สูงอายุด้วยแล้วภาษาสำคัญมากๆค่ะ แอดมินจะแนะนำเฉพาะ แนวทางที่เราใช้กันส่วนมากตอนนี้ คือ 

1.คุณจำเป็นต้องผ่านการสอบวัดระดับภาษานอร์เวย์ที่ระดับ B2 ในระดับภาษาของ Council of Europe (CEFR) เพื่อขออนุมัติในนอร์เวย์ "การทดสอบภาษานอร์เวย์ระดับสูงขึ้น" หรือที่เรียกว่า Bergenstesten (พูดและเขียน) วัดทักษะทางภาษาในระดับ B2 (ระดับ "ผ่าน" เทียบเท่าระดับ B2) B2นี้ สอบทางvox ส่วน Bergenstest สอบกับ FU.

2.หรือ ในกรณีที่คุณ ไม่ได้สอบวัดระดับภาษาข้างต้นเพราะคุณเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมในนอร์เวย์ ก็สามารถยื่น เอกสารการการสอบในนอร์เวย์ในระดับ VG3 (393 ชั่วโมง)ค่ะ 

3.การสอบ trinn3ในวิชาภาษานอร์เวย์สำหรับนักเรียนต่างชาติ ได้เกรด C หรือดีกว่าค่ะ 

4.สำเร็จและผ่านการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 60 หน่วยกิตในด้านภาษานอร์เวย์และความรู้ของชุมชนสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีเกรด C หรือดีกว่า
อ้างอิงจาก helsedirektoratet.no
Fagbrev prøve 
          ส่วนนี้ก็เป็นอีกข้อกำหนดใหม่ที่SAKต้องการนะคะ คือ ผู้ยื่นขอ ผ่านการสอบเรียกว่าFagbrev ซึ่งข้อมูลนี้ค่อนข้างใหม่สำหรับแอดมิน แต่ก็พอรู้ว่า มันน่าจะคือการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพ การบริการสุขภาพ และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการสอบนั้น ทางSAKจะแจ้งให้แต่ละบุคคลทราบเป็นรายๆไปค่ะ แอดมินยังไม่ได้ข้อมูลจริงๆตรงนี้นะคะ ว่า ข้อสอบออกมาแบบไหน
นอกจากนี้ ผู้ยื่นขอต้องผ่าน หลักสูตร Nationale fag kurs สำหรับพยาบาลค่ะ หลักสูตรนี้ ณ ตอนนี้ ไม่ได้เปิดทุกมหาวิทยาลัยในนอร์เวย์นะคะ เมื่อสมัยแอดมินยื่นเรื่อง เปิดหลายที่ค่ะ และตัวแอดมินเอง โชคดี ได้ดำเนินการคอร์สนี้ ที่ Stavanger แถวบ้านพอดี 

        มหาวิทยาลัยที่ดำเนินการหลักสูตรนี้ มีสองแห่ง ตามที่กรมสุขภาพกำหนด มี HIOA กับ Fu. (https://www.folkeuniversitetet.no/) รายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เปิดหลักสูตร มีในlinkค่ะ หลักสูตรนี้ เรียนหลายเดือนนะคะ ไม่เหมือนสมัยแอดมิน สามอาทิตย์เอง ค่าใช้จ่ายก็ถูกกว่าเยอะมาก
หลักสูตรนี้ เรียนและสอบค่ะ สอบการคำนวณยา และข้อสอบทางการพยาบาลอื่นๆ
          ที่กล่าวมาข้างต้น ยังไม่หมดนะคะ ไหนจะมีเรื่องฝึกงานตามสถานสุขภาพต่างๆอีก ระยะเวลาและสถานที่ฝึกก็แตกต่างกันไปค่ะ บางคน สี่เดือน บางคน ห้าเดือน ในการฝึก จะต้องมี แอดมินขอเรียกพี่เลี้ยง แล้วกันนะคะ แต่จริงๆ พี่เลี้ยงนี่ก็คือ เพื่อนร่วมงานค่ะ คอยตามและคอยประเมินเราด้วย
          นี่เป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะ ซึ่งอาจจะขาดไปบ้าง แต่ก็พอเดาแนวทางไปได้พอสมควร การที่หลายคน สอบถามมา อยากมาทำงานในนอร์เวย์ แอดมินอยากจะแนะนำว่า ถ้าไม่ได้แต่งงานกับคนนอร์เวย์ แล้วย้ายตามสามีมาอยู่ที่นี่ ถ้ามาด้วยวีซ่าอื่นๆ เช่นวีซ่าเรียนหนึ่งปี แล้วหางาน หรือวีซ่าทำงาน ก็จะยากพอสมควร เพราะด้วยปัจจัยที่หลายอย่างโดยเฉพาะภาษา คือ สิ่งแรกเลย ไม่มีนายจ้างคนไหนรับคนที่สื่อสารกับคนไข้ไม่ได้ เข้าทำงานนะคะ ณ ตอนนี้ ในโฆษณาประกาศรับสมัครพยาบาล ก็มีจะเรื่องภาษาเข้ามาเกี่ยวข้อง ว่า คุณ ต้องได้ภาษาระดับ ตั้งแต่ B1 \B2 เป็นต้นไป แล้วแต่สถานที่
เพราะฉะนั้น แอดมินไม่แนะนำให้มาด้วยวีซ่านักเรียน หรือวีซ่าทำงานค่ะ เพราะในความคิดส่วนตัวคือ น้อยมากๆที่จะได้งาน สมมติว่า คุณคิดจะมาด้วยวีซ่าทำงาน ก่อนมา คุณต้องหานายจ้างก่อน มีสัญญาจ้างเรียบร้อย แล้ว แอดมินขอถามกลับนะคะ ว่า ที่ทำงานไหน เขาจะรับ เพราะ คุณยังไม่ได้ภาษา ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล ด่านแรก ก็ไม่ผ่านแล้วค่ะ ณ ตอนนี้ ย้อนกลับไปอ่านนะคะ ว่า กว่าจะได้ใบอนุญาต ต้องผ่านกี่ด่าน แล้วถ้าอยากมาด้วยวิธีอื่น ถ้าไม่ใช่วีซ่าทำงาน หรือวีซ่านักเรียนหนึ่งปี ต้องทำอย่างไร ตรงนี้ก็ฝากๆไปพิจารณากันเอาเองนะคะ ทางแอดมินไม่สามารถช่วยได้จริงๆค่ะ
สถานการณ์ตอนนี้ คนประเทศนี้เองก็ตกงานค่ะ เนื่องจากภาวะพิษจากราคาน้ำมันตกต่ำ สถิติคนนอร์เวย์ไปสมัครเรียนพยาบาลมากขึ้นเป็นประวัติการณ์ คนที่เคยทำงานเป็นวิศกรน้ำมัน ก็สมัครเรียนพยาบาลก็มีค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจากแอดมินกลุ่มพยาบาลไทยในนอร์เวย์ 
ที่สละเวลาเขียนข้อมูลขนาดนี้ค่ะ

          แอดมิน all about norway ไม่อยากให้ข้อมูลนี้ถูกลืม หายไป จนหลายคนต้องมาตั้งคำถามอีกบ่อยๆ ดังนั้น ข้อเอามาลงเก็บไว้ในนี้นะคะ เผื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆ

Wednesday, August 9, 2017

Review : พาไปเก็บ ''ราสเบอร์รี่'' ที่ฟาร์ม          ปีนี้ไม่ได้ไปเก็บสตอเบอร์รี่ เพราะผลผลิตปีนี้ออกมาน้อย ออกมาก็ราขึ้นทั้งนั้น ทางฟาร์มเปิดให้เก็บแค่อาทิตย์เดียวก็ต้องปิด เสียดาย เลยมาเก็บราสเบอร์รี่แทนนะจ๊ะ 

ชื่อฟาร์มในเฟสบุ๊ค ที่เราจะไปกัน

การเดินทาง
นั่งรถไฟฟ้าสาย 2 มาลงสถานี Kolås
 สถานีรถไฟ Kolsås
สถานีนี้สุดสายจ้า แล้วก็เดินมาตามเส้นเลย เพื่อไปต่อรถบัส
ขึ้นประตูหน้า
          ถ้ามีบัตรตั๋วเดือนก็ยื่นให้คนขับสแกน และจ่ายเพิ่มแค่ 20 kr. ถ้าไม่มีตั๋วเดือน ก็บอกคนขับว่าลงป้ายไหน นางก็จะให้เราจ่ายเพิ่ม
ลงป้าย Økri (นั่งรถบัสไม่ไกลประมาณ 5 นาที)
          พอลงรถเมล์มา ให้เดินย้อนตามลูกศร ไกลนิดนึง แต่ถ้าวันอากาศดีๆ ก็ชิวมากจ้า
เดินๆๆๆๆๆๆ
ใช้เวลาเดินประมาณ 15 นาที
           ก็จะเจอป้าย Bringebær Selvplukk และป้ายถนน Frogner-Tandbergveien เดินตามลูกศรเลย เลี้ยวขวา เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา เลี้ยวขวา
ภาพนี้คือเรามองย้อนกลับไป ว่าระยะทางไกลแค่ไหน ฮ่าๆ 
ดูจากลูกศรซ้ายบน เราเดินมาจากตรงนั้น
 เดินตามทางมาเรื่อยๆ ก็จะเจอภาพนี้ ก็เดินเลี้ยวซ้าย
 มาเจอภาพนี้ก็เลี้ยวขวา

 แล้วก็เลี้ยวซ้าย (เลี้ยวเยอะมาก ฮ่าๆ)
เดินมาตรงนี้ มาบอกเค้าว่ามาเก็บผลไม้อะไร 
 พ่อหนุ่มน้อยคนนี้ก็จะบอกให้เอาไอนี่มาคาดเอว
แล้วเค้าก็จะชี้จุด ชี้ซอยให้เราเก็บ
 ดกเต็มต้น ลูกเล็กใหญ่คละๆ กันไป
 เก็บไป กินไป ทิ้งไป
ได้มาแล้วววววว
          ตกกิโลกรัมละ 59 kr. จริงๆ ก็ราคาพอๆ กับที่ขายในช้อป แต่ว่าเรามาเก็บสนุกๆ เอาบรรยากาศ ได้ประสบการณ์ใหม่ด้วย :D

เลือกนั่งรถไฟจากสนามบิน Gardermoen ไป OsloS

เขียนโดย Nuna Moving

การเลือกนั่งรถไฟเข้าเมือง OsloS

จากสนามบิน Gardermoen (Lufthavn) ว่าจะเลือกใช้บริการของ 

Flytoget หรือ NSB ดี....ที่นี่มีคำตอบ
12 เทคนิค การเรียนภาษา ให้ได้เก่งเร็วเว่อ ;)

เขียนโดย Nuna Moving
ร้านเบียร์ราคาถูก Oslo Bergen Trondheim Tromsø และ Stavanger

แปลและเรียบเรียงโดย 
Nuna Moving

Oslo

ร้าน Café Sara: เบียร์ Ringnes 0,5 ml  ราคา 78 kroner.

ร้าน Sir Winston: เบียร์  Frydenlund 0,4 ml ราคา 61 kroner (0,5 ml = 76 kroner.)

ร้าน Oslo mekaniske verksted: เบียร์ Frydenlund 0,5 ml ราคา 82 kroner.

ร้าน Rett Inn bar: เบียร์ Ringnes 0,5 ml ราคา 44 kroner.

ร้าน Dattera til Hagen: เบียร์ Hansa 0,4 ราคา 76 kroner (0,5 ml = 95 kroner.)

ร้าน Rock In: เบียร์ Aass 0,5 ml ราคา 48 kroner วันอาทิตย์ ถึง วันพฤหัส (วันศุกร์ กับ วันเสาร์ 57 kroner)Bergen

ร้าน Vaagen pub: เบียร์ Hansa 0,4 ml ราคา 54 kroner (0,5 ml = 67,5 kroner.)

ร้าน Hectors Hybel: เบียร์ Hansa 0,4 ml ราคา 44 kroner (0,5 ml = 55 kroner.)

ร้าน Folk & Røvere: Hansa 0,5 ml ราคา 64 kroner.

ร้าน Det akademiske kvarter: เบียร์ Hansa 0,4 ml ราคา 47 kroner (สำหรับนักศึกษา) ส่วนสำหรับคนทั่วไป 57 kroner (0,5 ml = 59 และ 71 kroner.)Trondheim

ร้าน Vertshuset Grenaderen: เบียร์ Dahls 0,5 ml ราคา 91 kroner.

ร้าน Café ni muser:  เบียร์ Dahls 0,5 ml ราคา 74 kroner.

ร้าน Cafe bare blåbær og bar: เบียร์ Dahls 0,5 ml ราคา 85 kroner.

ร้าน Mormors stue: เบียร์ Dahls 0,5 ml ราคา 79 kroner (ระหว่างวันที่ 18 และ วันที่ 21) ส่วนวันก่อนหน้า และวันหลังจากนั้น ราคา  79 kroner

ร้าน Barmuda: เบียร์ Dahls 0,4 ml ราคา 72  kroner. (0,5 ml = 90 kroner.)Tromsø

ร้าน No. 24: เบียร์ Mack pilsner 0,5 ml ราคา 91 kroner

ร้าน Jernbanen: เบียร์ Mack pilsner 0,5 ml ราคา 91 kroner

ร้าน Gründer: เบียร์ Mack isbjørn 0,4 ml ราคา 74 kroner (0,5 ml = 92,5 kroner.)

ร้าน Verdensteatret: เบียร์ Mack pilsner 0,57 ml ราคา 96 kroner. (0,5 ml = 84 kroner.)  วันพฤหัส หลัง 20.00 ราคา 62 kroner (0,5 ml = 54 kroner.)Stavanger

ร้าน Det lille hjørnet: เบียร์ Carlsberg 0,4 ml ราคา 70 kroner. (0,5 ml = 87,5 kroner)

ร้าน Café Bacchus: เบียร์ Tou 0,4 ราคา 64 kroner แต่ข้อเสนอสำหรับนักศึกษา ราคา 44 kroner. (0,5 ml = 80 และ 55 kroner.)

ร้าน Bøker og Børst: เบียร์ Tou 0,4 ml 59 kroner (ถึงเวลา 18.30), และ 71 kroner หลังจาก 18.30.... (0,5 ml = 74 และ 89 kroner.)ข้อมูล http://www.dagbladet.no/2016/04/12/tema/mat/matsiden/utepils/ol/43839789/

พาสปอร์ตนอร์เวย์ เดินทางได้ 156 ประเทศ โดยไม่ต้องขอวีซ่า

แปลและเรียบเรียงโดย 
Nuna Moving

          ประเทศนอร์เวย์เป็นอันดับ 3 ของโลก ที่มีหนังสือเดินทางหรือ พาสปอร์ตที่ทรงพลัง สามารถเดินทางไปประเทศอื่นได้ 156 ประเทศ โดยไม่ต้องใช้วีซ่า

พลเมืองของประเทศนอร์เวย์
ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า ไปยังประเทศเหล่านี้:

ยุโรป
แอลเบเนีย
อันดอร์รา
เบลเยียม
บอสเนียเฮอร์เซโก
บัลแกเรีย
เดนมาร์ก
เอสโตเนีย
ฟินแลนด์
ฝรั่งเศส
จอร์เจีย
ยิบรอลตา
กรีก
ไอร์แลนด์
ไอซ์แลนด์
อิตาลี
โครเอเชีย
ไซปรัส
ลัตเวีย
ลิกเตนสไตน์
ลิธัวเนีย
ลักเซมเบิร์ก
มาซิโดเนีย
เกาะมอลตา
มอลโดวา
โมนาโก
มอนเตเนโก
เนเธอร์แลนด์
โปแลนด์
โปรตุเกส (รวม. อะซอเรสและมาเดรา)
โรมาเนีย
ซานมารีโน
เซอร์เบีย
สโลวะเกีย
สโลวีเนีย
สเปน
สหราชอาณาจักรและบางสถานที่
สวิสเซอร์แลนด์
สวีเดน
สาธารณรัฐเช็ก
เยอรมัน
ยูเครน
ฮังการี
นครวาติกัน
ออสเตรีย

แอฟริกา
บอตสวานา
เลโซโท
มาลาวี
โมร็อกโก
มอริเชียส
มายอต
นามิเบีย
เรอูนียง
เซเชลส์
สวาซิแลนด์
แอฟริกาใต้
ตูนิเซีย

สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา (หมายเหตุ: กฎพิเศษขึ้นอยู่กับชนิดหนังสือเดินทาง)
แอนติกาและบาร์บูดา
อาร์เจนตินา
บาฮามาส
บาร์เบโดส
เบลีซ
เบอร์มิวดา
โบลิเวีย
บราซิล
แคนาดา
เกาะเคย์แมน
ชิลี
โคลอมเบีย
คอสตาริก้า
โดมินิกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
เอกวาดอร์
เอลซัลวาดอร์
เฟรนช์เกีย
เกรเนดา
กัวเตมาลา
กายอานา
ไฮติ
ฮอนดูรัส
เกาะจาเมกา
มาร์ตินีก
เม็กซิโก
มอนต์เซอร์รัต
เนเธอร์แลนด์
นิการากัว
ปานามา
แพรากเว
เปรู
เปอร์โตริโก
เซนต์คิตส์และเนวิส 
เซนต์ลูเซีย
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีน
ตรินิแดดและโตเบโก
อุรุกวัย
เวเนซุเอลา
หมู่เกาะอินเดียตะวันตก (ฝรั่งเศส)

เอเชีย
บรูไน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ฟิลิปปินส์
ฮ่องกง
อิสราเอล
ญี่ปุ่น
เกาหลี
ไซปรัส
มาเก๊า
มาเลเซีย
สิงคโปร์
ไต้หวัน
ไทย
เวียดนาม
โอเชียเนีย
หมู่เกาะคุก
ฟิจิ
โปลินีเซียฝรั่งเศส
หมู่เกาะมาเรียนา (เหนือ)
หมู่เกาะมาร์แชลล์
นิวซีแลนด์
นีอูเอ
เกาะนอร์โฟล์ค
นิว คาเลโดเนีย
ซามัว (อเมริกัน) (ติดต่อสถานทูตสหรัฐ)
รัฐซามัว (เดิมซามัวตะวันตก)
หมู่เกาะโซโลมอน
ตาฮิติ
ตองกา
ตูวาลู
วานูอาตู

ข้อมูล http://www.dagbladet.no/tema/dette-er-verdens-mest-verdifulle-pass/67090741

__________________________________________________

บทความแนะนำ
เกี่ยวกับ''วีซ่า''
- วีซ่าท่องเที่ยว & วีซ่าเยี่ยมแฟน (นอร์เวย์) 

- วีซ่าคู่หมั้น + ต่อเรสซิเด๊น  (นอร์เวย์) 

- วีซ่า 7 days กับ วีซ่า Residence (นอร์เวย์)  

- การจดทะเบียนสมรส กับ ''ชาวนอร์เวย์'' ที่ไทย 

- วีซ่าถาวร หลังอยู่นอร์เวย์ได้สามปี 

- ขอสัญชาตินอร์เวย์ 

- วีซ่าเชงเก้น สำหรับเชิญญาติ Visit family (นอร์เวย์) 

- วีซ่าลูกติดตามแม่ (นอร์เวย์)

- วีซ่าท่องเที่ยว แต่งงานได้ (นอร์เวย์) 

เกี่ยวกับ''การเรียน''
- เรียนภาษานอร์เวย์สำหรับผู้เริ่มต้น พร้อมคำอ่านไทย 

- รวมเว็บขั้นเทพ กับการเรียนภาษานอร์เวย์ให้ง่ายขึ้น 

- หลักแนวคิด การเรียนภาษาให้เก่งและไว 

- 12 เทคนิค การเรียนภาษา ให้ได้เก่งเร็วเว่อ  

- คลิป สอนการออกเสียง ภาษานอร์เวย์ 

- คลิป สอนแกรมม่า ภาษานอร์เวย์ 

เกี่ยวกับ''การหางาน และ นาฟ''
- ตัวอย่างซีวี (Cv) ที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของนอร์เวย์ 

- หางานทำ ตอน(1) แม่บ้านโรงแรม 

- หางานทำ ตอน(2) เสิร์ฟร้านอาหาร 

- คอร์สจากนาฟ ตอน(1) กว่าจะได้คอร์สเรียนจากนาฟ..... 

- คอร์สจากนาฟ ตอน(2) ปสก.เรียน Kontormedarbeiderkurs 

- ฝึกงานร้านขายเสื้อผ้า Mango 

เกี่ยวกับ''ความรู้ทั่วไป''
- กลุ่มเชงเก้นมีอยู่ด้วยกัน 27 ประเทศ 
- การเดินทางไปสถานทูตไทย ใน ออสโล 


- การทำพาสปอร์ตไทย (สำหรับคนอยู่นอร์เวย์) 

- 50 นิสัยผู้ชายนอร์เวย์ 

- การส่งวุฒิการศึกษาให้ Nokut เพื่อเทียบวุฒิ 

- ศัพท์ง่ายควรรู้ จ่ายเงินซื้อของ ณ Norway 

- ถ้านึกถึง "อาหาร ของกิน ขนม" ที่นอร์เวย์ เราจะนึกถึงอะไร 

- ก่อน - หลัง ย้ายไปอยู่ต่างประเทศ เตรียมตัวยังไง 

- ชีวิตเมืองนอก อยู่ง่าย กินง่าย แบบพอเพียง 

- เรื่องจริงน่ารู้ของประเทศนอร์เวย์ 

- ข้อดี / ข้อเสีย การอยู่ต่างประเทศ 

- แต่งตัวตามองศา หนาว, ใบไม้ผลิ, ร้อน และใบไม้ร่วง 
- 4 ฤดู ที่ Oslo, Norway 

- 30 บ.ซื้ออะไรได้ที่นอร์เวย์ What can you buy for 1 dollar in Norway? 

- การเดินทางโดยรถสาธารณะใน Oslo  

- คุณรู้มากแค่ไหนเกี่ยวกับความรู้สังคมของนอร์เวย์  

- การแยกขยะให้ถูกต้อง ณ นอร์เวย์

- รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของแต่ละอาชีพ นอร์เวย์

เงินช่วยเหลือจากนาฟ สำหรับคนมีลูก

- แนะนำสถานที่ พิพิธภัณฑ์ แหล่งช้อปปิ้ง น่าสนใจใน Oslo

- ร้านเบียร์ราคาถูก Oslo Bergen Trondheim Tromsø และ Stavanger 

- เลือกนั่งรถไฟจากสนามบิน Gardermoen ไป OsloS 

การแยกกันอยู่ และ การหย่าร้าง

เขียนและเรียบเรียงโดย 
Nuna Moving
การแยกกันอยู่
ใครสามารถร้องขอ การแยกกันอยู่ได้?
คู่สมรสที่ไม่ต้องการที่จะดำเนินชีวิตร่วมกัน (ต้องแยกกันอยู่ก่อน 1 ปี ถึงจะหย่าขาดกันได้)

การไกล่เกลี่ย
ถ้าคู่สมรสมีลูกร่วมกันอายุต่ำกว่า 16 ปี ดูข้อมูลการไกล่เกลี่ยได้ที่ www.bufdir.no ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 6 เดือน


ดาวโหลดเอกสาร
แบบฟอร์มการแยกกันอยู่
ไฟล์รองรับทั้งโปรแกรม Word และ PDF มีภาษา อังกฤษ บุ๊คมอลล์ และนีนอร์ช เลือกตามสะดวก

          ปริ๊นแบบฟอร์มออกมาและกรอกคนละใบกับสามี พร้อมลายเซ็นต์พยาน 2 คน และส่งไปพร้อมกันที่ Flykesmannen ใช้เวลาอาทิตย์กว่าๆ ใบแยกกันอยู่ ก็จะส่งมาให้ที่บ้าน

          แต่ถ้าส่งเอกสารไปแค่ฝ่ายเดียว ก็จะใช้เวลาประมาณ 3 อาทิตย์ เพราะจะเสียเวลาที่ จนท.ต้องส่งเอกสารไปถามอีกฝ่ายหนึ่งว่ายินยอมในการแยกกันอยู่หรือเปล่า


___________________________________________________

การหย่า 
สามารถหย่ากันได้หลังจากแยกกันอยู่ 1 ปี

แบบฟอร์มการหย่า

___________________________________________________


ข้อมูล https://skjema.fylkesmannen.no/Separasjon-og-skilsmisse/

การแบ่งแยกระหว่าง Øst/Vest, Oslo

แปลและเรียบเรียงโดย 
Nuna Moving
ช่วงศตวรรษที่ 1850-1900
          ก่อนช่วงศตวรรษที่ 1850 คนรวยจะอาศัยอยู่ในศูนย์กลางเมืองออสโล คนจนจะอาศัยอยู่นอกศูนย์กลางเมืองออสโล

          ในเมืองออสโล เกิดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความแออัด เสียงดัง และมีกลิ่นเหม็น ทำให้คนรวยเริ่มย้ายออกจากศูนย์กลางเมืองไปอยู่โซนเวส (west) และพวกเค้ามีบ้านพักตากอากาศอยู่โซนเวส มันก็เป็นไปตามปกติที่คนรวยจะย้ายไปอยู่โซนเวส

          คนรวยเริ่มสร้างบ้านเดี่ยว และอพาทเม๊น เข้ามาช่วงท้ายของศตวรรษที่ 1800 จนเกิดเป็น Frogner และ Majortuen

4 ปัจจัยที่ทำให้เกิดการแบ่งแยกระหว่าง  Vestkanten และ østkanten 

ปัจจัยที่ 1 สัญลักษณ์ของความเป็นโซนเวส

-          - เริ่มจาก Stortinget ยาวขึ้นไปเรื่อยๆ ทางวัง เค้าจะเรียกว่า Vestkanten 


ปัจจัยที่ 2 วัง

-          - ตอนที่เค้าสร้างวัง มันเป็นสถานทีโดยรอบดูดีสวยงามน่าอยู่


ปัจจัยที่ 3 โรงงาน

-          - เกิดโรงงานมากมายตามเส้นทางน้ำ Akerselva ในช่วงกลางศตวรรษที่ 1800
-          - การเดินทางสาธารณไม่ดี ทำให้คนทำงานโรงงาน ย้ายไปอยู่ใกล้โรงงานมากยิ่งขึ้น ทำให้การอยู่อาศัยขยายตัวในวงกว้างแผ่ขยายในโซน Øst (east) จนทำให้เกิด Østkanten ขึ้น


ปัจจัยที่ 4 ถนนใหญ่

-          - ออสโลเจริยญเติบโตไวมาก เพียงช่วงเวลา 60 ปี (ศตวรรษที่ 1840 - 1900) จากผู้อยู่อาศัย 30,000 คน เป็น 250,000 คน ในช่วงระยะเวลาอันสั้น
-          - คนส่วนใหญ่ที่ย้ายมาจากตจว. จะเข้ามาทางเหนือ และ øst ของออสโล เพราะเป็นถนนใหญ่เข้ามาง่าย และก็มาปักหลักอาศัยกันโซน øst ไม่ต้องใช้เวลามากมายเข้ามาในศูนย์กลางเมืองเพื่อหาที่อยู่อาศัย


          ในปัจจุบัน หลายคนอยากมีอพาทเม๊นในโซน vest เพราะด้วยเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีต เกี่ยวกับคนรวยคนจน......ปัจจุบันโซน vest มีค่าที่อยู่อาศัยแพงมาก+กับขนาด ทำให้หลายครอบครัวเลือกที่จะไม่อยู่โซนนั้นค่ะ

ขอบคุณข้อมูล
  http://www.aftenposten.no/osloby/Derfor-fikk-Oslo-en-ostkant-og-vestkant-622350b.html