Tuesday, May 1, 2018

ขอวีซ่าเข้าไทย - คนไทยถือหนังสือเดินทางนอร์เวย์

ทำความเข้าใจกับ 
วีซ่ารุ่นใหม่
สำหรับคนไทย
ถือหนังสืิอเดินทางประเทศนอร์เวย์ 


 1. ต้องการจะอยู่เมืองไทยไม่เกิน 60 วัน สามารถขอวีซ่าท่องเที่ยว Turist
  เอกสารที่ต้องเตรียม
  1.1 หนังสือเดินทางนอร์เวย์ ต้องยังไม่หมดอายุใน 6 เดือนข้างหน้า (กฎสากลทั่วโลก)
  1.2 ถ่ายสำเนา หนังสือเดินทางหน้าที่มีีรูป รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเรา
  1.3 ถ่ายสำเนา ตั๋วเครื่องบินซื้อแล้ว ไป-กลับ (หมายถึง ตั๋วเข้า-ออกเมืองไทย)
  1.4 รูปถ่าย 2 ใบ ขนาด 2*2 นิ้ว
  1.5 แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า Download
  1.6 ค่าวีซ่า 250 kr. (เงินสด)


      2. ต้องการจะอยู่เมืองไทยไม่เกิน 90 วัน สามารถขอวีซ่า Non-O
          เอกสารที่ต้องเตรียม
          2.1 หนังสือเดินทางนอร์เวย์ ต้องยังไม่หมดอายุใน 6 เดือนข้างหน้า (กฎสากลทั่วโลก)
          2.2 ถ่ายสำเนา หนังสือเดินทางหน้าที่มีีรูป รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเรา
          2.3 ถ่ายสำเนา ตั๋วเครื่องบินซื้อแล้ว ไป-กลับ (หมายถึง ตั๋วเข้า-ออกเมืองไทย)
          2.4 ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน หรือสำหนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์ชื่อ-สำเนาถูกต้องเป็นภาษาไทย
          2.5 รูปถ่าย 2 ใบ ขนาด 2*2 นิ้ว
          2.6 แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า Download
          2.7 ค่าวีซ่า 500 kr. (เงินสด)

*ส่งไปรษณีย์มาที่สถานทูตฯ เพื่อร้องขอวีซ่าได้ และหากต้องการให้ส่งกลับ ต้องซื้อ ซอง ติดแสตมป์ 210 kr พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวเองด้วย และใส่ส่งมาพร้อมกับเอกสารที่ต้องการจะร้องขอวีซ่า

ส่งไปรษณีย์ไปสถานทูตฯ ไทยในนอร์เวย์
Royal Thai Embassy PO Box 4056 AMB 0244 Oslo


ข้อมูลเพิ่มเติม

Saturday, February 10, 2018

เปลี่ยนชื่อ-นามสกุลที่ไทย (จดทะเบียนสมรส ตปท.)

แชร์ปสก. การเปลี่ยนชื่อ, เปลี่ยนนามสกุล และดันบัตรประชาชนหมดอายุไปสองปี จึงทำให้งานยากขึ้นไปอีก

โดนจนท.ว่าทำไมปล่อยให้บัตรหมดอายุนาน ว่าเราทำเรื่องยุ่งยากเปลี่ยนชื่อ-สกุลที่ตปท. คือ เราทำให้งานของพวกพี่เค้าเยอะวุ่นขึ้นนั่นเอง คิวหลังเราก็ยาวเป็นหางว่าว....สลดค่ะ 

- ถ้าจดทะเบียนที่ไทย แนะนำให้เปลี่ยนนามสกุล ณ ตอนนั้นเลย
- ถ้าจดทะเบียนที่นอร์เวย์ ก็เช่นกันเปลี่ยนนามสกุล ณ ตอนนั้นซะ


เรื่องมันจะได้ไม่ยุ่งยาก และวุ่นวาย
''ตั้งสติก่อนอ่าน มันอาจจะซับซ้อนนิดนึง''

- เรื่องมันยุ่งยากก็เพราะเราจดทะเบียนที่นอร์เวย์ ไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลตามสามี ตอนนั้นขณะเซ็นจดทะเบียน

- สามีเปลี่ยนนามสกุลใหม่ ที่ไม่ได้ตรงกับใบสมรส

- ผ่านไปห้าปี เราเปลี่ยนชื่อและนามสกุล หลังได้สัญชาตินอร์เวย์ และมีพาสฯ นอร์เวย์

(เปลี่ยนชื่อ-สกุลที่นอร์เวย์ง่ายมากๆ แค่ทำเรื่องผ่านอินเตอร์เน็ตไม่กี่นาทีก็เสร็จ)
(เราไม่ได้เปลี่ยนชื่ออินเตอร์อะไร เพียงแต่เอาชื่อเล่นมาเป็นชื่อจริง เพราะมันเรียกง่ายกว่า)

- บัตรประชาชนหมดอายุ แต่ก็ไม่ได้รีบทำจนผ่านไปสองปี มันไม่สามารถค้นชื่อในระบบได้


นี่คือเหตุผลทั้งหมดที่ต้องกลับไปเปลี่ยนที่ไทย

1. ต้องนำ ใบสมรส  (ใบเปลี่ยนนามสกุลของสามี ถ้าสามีเปลี่ยนนามสกุลหลังจดทะเบียน)


แปลจาก  
นอร์เวย์ เป็น อังกฤษ 
และ
''รับรองโดยสถานทูตนอร์เวย์ ในไทย'' 

หลังจากนั้นก็

แปลจาก 
อังกฤษ เป็น ไทย 
และรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศที่หลักสี่

- คุณสามารถทำเรื่องขอเอกสารใบสมรสเป็นภาษาอังกฤษได้หากไม่รีบร้อน แต่เรารีบมาก!! มันจะช่วยประหยัดขั้นตอนและประหยัดเงิน


2. นำเอกสารไปที่เขตที่เราอยู่ อย่างแรกที่เราต้องทำคือ ทำบัตรประชาชนก่อน เพราะบัตรเก่าหมดอายุ ถึงแม้จะเป็นชื่อ-สกุลเก่าก็ตาม โดนปรับ 100 บาท

3. นำบัตรประชาชนใหม่ไปยื่นติดต่อ ฝ่ายทะเบียนทั่วไป บอกจนท.ว่ามาเปลี่ยน ชื่อและนามสกุลตามสามี
3.1 หาพยานไปด้วย 2 คน
3.2 นำสามีไปด้วย + หนังสือเดินทางตัวจริงของสามี
3.3 นำเอกสารที่แปลไปถ่ายเอกสาร 5 ชุด หน้าหลัง
3.4 ทะเบียนบ้านตัวจริง

-จนท.ไล่ให้ไปหาพยานมาให้ครบ และพยานต้องอยู่จนกว่าจะเสร็จ
-ถ้าสามีไม่ไปด้วย ต้องทำหนังสืออนุญาตให้เราใช้นามสกุลเค้าก่อน แล้วก็ต้องไปแปลตามขั้นตอน บลาๆ
-ถ่ายสำเนารอไว้เลย จะได้ไม่ต้องวิ่งวุ่น


4. นั่งรอ ตอบคำถามจนท. เพราะบางเอกสารถึงจะแปลแล้ว แต่จนท.ต้องเขียนบันทึกให้ถูกต้อง เราก็อธิบายช่วยเค้านิดนึง


5. เสร็จแล้วเราก็จะได้ ใบเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนนามสกุล และใบจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว คร.22- ใบจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว คร.22 คือ เอกสารแสดงว่า เราจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ และมีบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับ จดทะเบียนเมื่อไหร่ ที่ไหน การเปลี่ยนนามสกุลของฝ่ายชาย การขอเปลี่ยนนามสกุลของฝ่ายหญิงตามฝ่ายชาย และเรื่องเราขอใช้ นาง นำหน้า

- ค่าเปลี่ยนชื่อ 50 บาท , ค่าใบคร.22 อีก 50 บาท


6. ทำบัตรประชาชนใหม่ เขียนใบคำร้อง กดบัตรคิว และเสียค่าธรรมเนียมทำบัตรอีก 100 บาท

          สรุปคชจ.ที่เขต จ่ายไป 300 บาท, ค่าจ้างพยาน 200 บาท, ค่าถ่ายเอกสารที่เขตประมาณ 100 บาท เอกสารเหมือนไม่เยอะ แต่มีถ่ายหน้าหลังด้วย ถ่ายเกินอีก ค่ารถอีก บานเลยค่ะ อยู่กทม. รถติดกว่าจะเข้ามาเขตแถวบ้านได้ใช้เวลาเกือบสองชั่วโมง

          ใช้เวลาทั้งหมดที่เขต 3.5 ชั่วโมง กว่าทุกอย่างจะเสร็จ และวันที่เราไปเขต เราไปตั้งแต่ 9 โมงครึ่งแต่ระบบดันล่มก่อนหน้าเราไม่กี่วินาที เราก็ต้องนั่งรอๆๆๆๆ จนระบบกลับมาใช้ได้ช่วยบ่าย พอเสร็จเรียบร้อยก็โล่งขึ้นเลยค่ะ ^_^


____________________________________________________

เบื้องหลัง
กว่าจะหาร้านแปลได้ แทบขาดใจ :D
          จากที่เราเขียน อ่านดูแล้วเหมือนง่าย แต่กว่าเราจะหาคนแปลเอกสารในไทยให้เราได้ เราเครียดมาก เราพักแถวราชดำริ ดังนั้น เราอยากได้บริษัทแปลแถวระแวกในเมือง ใกล้กับสถานทูตนอร์เวย์ เริ่มเดินทางหาร้านแปลตั้งเช็คอินโรงแรมเลยค่ะ พอไปบริษัทนึงอยู่ต้องรถไฟฟ้าช่องนนทรี พนง.เถียงเราว่า เราต้องไปรับรองที่สถานทูตนอร์เวย์ก่อน แต่เราบอกว่า เธอต้องต้องแปลเป็นอังกฤษก่อน แล้วค่อยรับรอง เถียงอยู่สักพัก เราก็กลับโรงแรมมาหาข้อมูลใหม่ หาบริษัทแปลใหม่

แปลแล้วและรับรองโดยสถานทูตนอร์เวย์ และกระทรวงการตปท.

         หลายคนแนะนำเราให้ไปแปลแถวกระทรวงการต่างประเทศ แต่เราไม่ไป เพราะไม่สะดวกเดินทาง วิ่งไปส่ง วิ่งไปรับ วิ่งต่อไปสถานทูตนอร์เวย์ วิ่งกลับไปแปลเป็นไทยที่กระทรวงการตปท. วิ่งไปรับอีก คือ...ไม่เอาอะ รถติดจนขยาด เราเลยเลือกวิธีของเราเองนี่แหละ

         ส่งอีเมลล์ไปถามหลายเจ้า บางเจ้าเราตกลงจะทำ เค้าก็ไม่ทำกับเรา บางเจ้าถามวันนี้ ตอบพรุ่งนี้ คือเรารอไม่ได้ เราอยู่ไทยแค่ 2 อาทิตย์ และเราต้องใช้เอกสารด่วนที่นอร์เวย์ ก็ติดต่อเยอะเลยตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึง บ่ายสามบ่ายสี่ได้ เครียดมมากหัวแทบระเบิด

          จนมีบริษัทนึง กระตือรือร้นกับลูกค้า บริษัทนี้อยู่ใกล้สถานทูตมากๆ ตามที่เราแพลนไว้ เราพูดคุยกันในไลน์ ตกลงกัน พี่เค้าขับมอร์ไซค์มารับเอกสารจาก เพลินจิต มา ราชดำริ ค่าบริการ 150 บาท พี่เค้าทำให้ทุกอย่าง แปล นอร์เวย์ เป็น อังกฤษ และไปรับรองที่สถานทูตนอร์เวย์ เสร็จ ก็แปลจาก อังกฤษ เป็น ไทย และไปรับรองที่กระทรวงการตปท. จ้างพี่เค้าไปทำ 3 แผ่น เนื้อหาไม่มาก ราคา 10,700 บาท 
พี่เค้าแจกแจงคชจ.มาให้ในไลน์


        ราคารับได้นะ เรามาพักผ่อน ไม่อยากวิ่งเอกสารเอง มาแค่ไม่กี่วัน ปกติเป็นคนงกนะ ค่าที่พี่เค้าขับรถมารับเอกสาร- ส่งเอกสาร รอบละ 150 บาท การดำเนินการใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์นิดๆ.....แต่บอกเลยว่า บริษัทอื่นแพงกว่านี้อีก เพราะเราเช็คหลายที่ ว่าที่ไหนราคารับได้ และที่นี่พี่เค้าคุยดีมาก บริการดี เป็นมิตรด้วย (.โกอิ้งทัวร์ หากสนใจบริษัทนี้ ลองเซิสกูเกิ้ลหาเบอร์ติดต่อดูนะคะ)


ไม่ได้ค่าโฆษณาใดๆ ใครทำดี เราบอกต่อ 
ใครทำไม่ดี เราประจานเละ ฮ่าๆๆ


           หากใคร อยากไปรับรองเอกสารที่สถานทูตนอร์เวย์ ในประเทศไทยด้วยตัวเอง สามารถเดินว๊อคอินเข้ามาได้เลย
วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันพุธ)
9.00 – 12.00 / 13.00 – 16.00 

ตึก UBC II  ชั้น18
591 ถนนสุขุมวิท ซอย 33
กรุงเทพฯ 10110
Thailand


(BTS Phrom Phong)

จากปสก.ทั้งหมด

Friday, December 29, 2017

คลอดลูกที่ไทย สัญชาติลูก

ถ้าพ่อรับเป็นบุตร ก็ทำเรื่องขอสัญชาตินอร์เวย์ให้ลูกได้เตรียมเอกสาร เพื่อแจ้งเกิดลูก 
(คลอดที่รพ.เอกชนเค้าจะแจ้งเกิดให้)
- บัตรประชาชน พร้อมสำเนาตัวเอง 
- ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาตัวเอง 
- พาสปอร์ต พร้อมสำเนาแฟน

www.freepik.com

เตรียมเอกสาร เพื่อขอสัญชาตินอร์เวย์ให้ลูก
นำใบเกิดลูกไปแปล และรับรองโดยกงสุล(ที่หลักสี่)
พาสปอร์ตแฟน แปลเป็นไทย (ติดต่อรพ. เค้าจะช่วยแนะนำ)
บัตรประชาชน พร้อมสำเนาตัวเอง (เซ็นสำเนาถูกต้อง)
ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาตัวเอง (เซ็นสำเนาถูกต้อง)


เมื่อมีเอกสารครบตามนี้ก็นำไปยื่น สถานทูตนอร์เวย์ในไทย
ระยะเวลาพิจารณาประมาณ 2 อาทิตย์สถานทูตนอร์เวย์ในประเทศไทย
ที่อยู่ : 591 ตึกยูบีซี ชั้น 18 ถนนสุขุมวิท 33 ซอยแดงอุดม กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2204-6500, 08-5117-2222
โทรสาร : 0-2262-0218
อีเมล์ : emb.bangkok@mfa.no
เว็บไซต์ : www.emb-norway.or.th/
หมายเหตุ เวลาทำการ 09.00 – 16.00 น. จันทร์ – ศุกร์.

______________________________________________________________________          กรณีท้องที่ไทย แต่งงานกับชาวนอร์เวย์แล้ว และสามีย้ายมาปักหลักที่ไทย แต่อยากมาคลอดที่นอร์เวย์ ทำได้หรือไม่?

-  มาได้ด้วยวีซ่าท่องเที่ยว ส่วนค่าใช้จ่าย ต้องจ่ายเองทั้งหมด (ถ้าอยากได้สวัสดิการของที่นอร์เวย์ ต้องถือ Residence permit และมีเลขประจำตัว Fødselsnummer ก่อน และจะได้เงินช่วยคลอด)


- ถ้าคลอดที่ไทย ลูกได้สัญชาติแน่ๆ ตามพ่อ

Monday, December 11, 2017

สอบวิชาสังคม นอร์เวย์

การสอบวิชาสังคม

คลิกด้านบนเพื่ออ่านรายละเอียด
สอบความรู้ด้านสังคม


การลงทะเบียน
ถ้าคุณมีสิทธิในการเรียนสังคมฟรี กรุณาติดต่อรร.ที่คุณเรียนอยู่เพื่อจะได้สอบฟรี

ถ้าคุณหมดสิทธิ์เรียนฟรี ก็ลงทะเบียนที่นี่เลยนะ

หลังจากเราเรียนวิชาสังคมครบ 50 ชม.แล้วก็ต้องสอบ
       
การสอบใช้เวลามากสุด 60 นาที คุณสามารถเลือกสอบภาษาที่คุณถนัด (ถ้าต้องสัญชาตินอร์เวย์ในอนาคต แนะนำสอบเป็นภาษานอร์เวย์)

ข้อสอบมีทั้งหมด 38 ข้อ และต้องถูกอย่างน้อย 29 ข้อ


ลองทำข้อสอบ
จำลองการสอบเสมือนจริง

สอบวัดระดับภาษานอร์เวย์ ปี 2018-2019

ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการสอบ
และ ลงทะเบียนการสอบ
2018/2019


คลิกด้านบนเพื่ออ่านรายละเอียด
สอบความสามารถทางภาษา


เกี่ยวกับการสอบ

การสอบวัดระดับภาษา แบ่งเป็นสองส่วนหลัก สอบข้อเขียน และ สอบการพูด
                     การสอบเขียนแบ่งเป็น 3 ส่วนย่อย
1 .สอบฟัง 25-50 นาที
2. สอบความเข้าใจหลังการอ่าน (75 นาที)
3. สอบเขียน แบ่งเป็น 
                       3.1. การเขียนร้องเรียน
                       3.2. การเขียนเรื่องยาว 
(90 นาที สำหรับ A1–A2 และ A2–B1, 120 นาที สำหรับ B1–B2)
**ถ้าอันใดอันนึงไม่ผ่าน(ในข้อ 1,2,3) ครั้งถัดไปต้องสอบใหม่หมด

ตัวอย่างข้อสอบเหตุการ 
ในส่วนของข้อเขียน >>>Skriftlig<<<


          การสอบพูด เป็นการสอบรายบุคคล มีสองหัวข้อที่ตอบพูดคนเดียว และตอบคำถามให้ได้เมื่อครูตั้งคำถาม ส่วนอีกหัวข้อนึงเป็นการสนทนา กับผู้สอบอีกคนนึง ดังนั้น การเข้าสอบพูด จะเข้าสอบสองคนพร้อมกัน
          ผู้เข้าสอบต้องเลือกว่าจะสอบระดับอะไร ระพับ A1–A2, ระดับ A2–B1 หรือระดับ B1–B2 การสอบพูดใช้เวลา 20-30 นาที


ตัวอย่างข้อสอบเหตุการณ์ 
ในส่วนของการสอบพูด >>>Muntlig<<<


>>ลองทดสอบ<< 
จำลองสอบเสมือนจริงจาก  Vox
ข้อสอบประมาณนี้เลย!!
_____________________________________________________________________

Wednesday, December 6, 2017

Norskprøven B1-B2

ข้อสอบจริง Vinter Norskprøve B1-B2 dec. 2017 
หัวข้อเหล่านี้ รวมไปถึง ข้อสอบเขียน และ ข้อสอบพูด

1-  Hva synes du om sunn mat og hvordan kan du finne sunn mat? Eller Hva synes du om sunn og usunn mat, og hvordan påvirker det kroppen våre?
2- Hva synes du om å bo i nærheten av naturen.
3- Det bør ikke lov til å snakke dialekt på radio og Tv. (hva synes du og kan du argumentere det)
4- Prisene på kollektivtransporten der du bor, skal øke med 25%. Dette synes at det er for mye. Skriv e-post og forklarer hvorfor.
5- Er skolesystemet urettferdig for gutter?
6- Er det er problem at mange innvandrere bor på samme sted?
7- Hva synes du om norsk skolesystem, særlig grunnskole
8- Innvandrere bør ikke ha lov til å stemme før ble de statsborgere. Er det et demokratisk problem? (Hva synes du og kan du argumentere meningene dine)
9- Ble bensinbiler forbys? Elektriske biler forurensere mindre enn vanlige bensin eller dieselbiler. Det har nå blitt foreslått at det ikke skal selges nye bensinbiler etter 2025. Andre mener at el-biler enda ikke er gode nok eller miljøvennlig nok til at de er praktiske gjennomførbart.
10_Tåler ungdom mindre nå enn før? Vi har aldri hatt det bedre materielt sett i Norge enn nå. I midlertid viser studier at stadig flere unge sliter med plager, som angst og depresjon. Noen mener at dagens unge opplever et stort press på å prestere godt på skolen på fri tiden og sosial medier og at det er vanskeligere å være ung nå enn før. Andre mener at de ungene har urealistiske forventninger til hva et godt liv er.
11- Flyktningene bor i samfunn langt fra det norske samfunnet, og dette påvirker integrering og kultur i Norge og samfunnet.
12- Gutter lider mer av jenter i norske skoler og lavere prestasjonsfrekvenser, diskuter dette.
15- skriv en e-post (en klage) til din skole og fortell dem hvorfor skal dere legge ned kveldskurset. (Utrykk dine meninger).
14- argumenter i en tekst om bruk av kontantpenger i Norge.
15-er det greit at barn har to hjem (i forhold til skilsmissen mellom foreldrene) argumenter for og imot fra 250 -350 ord.
16- Stemmer for personer over 18 Hvordan påvirker dette om en person er norsk eller ikke? Har dette påvirket landets demokrati for de som ikke er norske og ikke kan stemme?
17- klagebrev: Kommune foreslår å legge ned barneskole i område vi bor og skal flytte elevene til andre stor barneskolen. Du er uenig. Skriv klagebrev til kommunen også begrunne meningen din.
18- Bruk av barn for kommunikasjonsmetoder og deres alvor i tilfelle publisering av eiendomsinformasjon.
19- Har barn i Norge lite tid med foreldre? Har barn frihet i Norge.
20- Det er mørkt i gatene det du bør. Skriv en e-post til kommunen,
og de andre påstander.
21- Bør foreldre bestemme når barna skal begynne på skolen i Norge.
22- Bør Norge ta imot flere asylsøkere og flyktninger?
23- Klager at naboen til din onkel utstedte ham høye stemmer og spesielt barns stemmer.
24- Diskuter fraflytting og urbanisering.

25- Norge diskutert etter slutten av olje og alternativer.

Wednesday, September 27, 2017

กว่าจะมาเป็นพยาบาลในนอร์เวย์

ข้ออนุญาตข้อมูล 
แอดมินกลุ่มพยาบาลไทยในนอร์เวย์ ค่ะ

          กว่าจะมาเป็นพยาบาลในนอร์เวย์ ชื่อนี้น่าจะเหมาะกับบทความนี้ที่แอดมินกลุ่มพยาบาลรวบรวมและเรียบเรียงให้เข้าใจง่ายๆ หลายคนที่จบพยาบาลหรือสายสุขภาพจากไทยมาและสนใจจะทำงานด้านนี้ต่อที่นอร์เวย์ ไม่ได้ง่ายและไม่ได้ยากจนจะเป็นไปไม่ได้ เพราะพี่ๆพยาบาลหลายคนได้พิสูจน์มาแล้วค่ะ 
         ประเทศนอร์เวย์มีอาชีพด้านการดูแลสุขภาพทั้งหมด 29 อาชีพที่ต้องได้รับการรับรองและต้องได้รับอนุญาตจากHelsedirektorat  เราหรือเรียกกันสั้นๆว่า SAK . แอดมินจะขอกล่าวถึง ในสายงานวิชาชีพพยาบาลเท่านั้นนะคะ 
          บุคคลใด ที่ไม่ได้รับการอนุมัติ Autorisation หรือ Autorisasjon ในภาษานอร์เวย์
ไม่สามารถใช้ หรือ แอบอ้างว่า ตัวเองเป็นพยาบาลได้ ซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่บุคคลนั้น แอบอ้าง ถือว่า ผิดกฏหมายในมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติบุคลากรด้านสุขภาพในประเทศนอร์เวย์ Kapittel 9. Vilkår for autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning การฉ้อโกงในรูปแบบต่างๆรวมทั้งการใช้ชื่อ ยกตัวอย่าง เช่น นางสาว AAไม่ได้มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล แต่แอบอ้างว่า ตัวเองคือ พยาบาล ถ้ามีคนแจ้งความกับตำรวจ มีความผิด และมีโทษตามกฎหมายค่ะ
บุคคลที่ได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพพยาบาลได้ จะมีเลขรหัสที่ได้จาก SAK เพื่อให้นายจ้างตรวจสอบได้ค่ะ
          ตั้งแต่วันที่ 1 Jan 2017 เป็นต้นไป ทาง SAK ได้ออกกฎระเบียบใหม่ สำหรับการขออนุมัติใบประกอบวิชาชีพ Autorisajonสำหรับผู้ที่จบการศึกษานอกเขต EU / EEA และประเทศสวิสเซอร์แลนด์
การดำเนินการของSAK เมื่อได้รับเอกสารจากผู้ขอยื่น มีคร่าวๆดังนี้ค่ะ 

          SAK จะมีการประเมินว่าการศึกษาของเราเทียบเท่ากับการศึกษาของนอร์เวย์หรือไม่
ในกรณีที่ผู้ขอยื่น ได้รับการประเมินจากSAKแล้วว่า คุณขาดไปหลายอย่าง คุณ ก็ จะไม่ได้ไปต่อ ในขั้นตอนต่อไป ทางSAK จะส่งรายละเอียดว่าคุณขาดการหน่วยกิตของวิชาอะไร นั่นคือ คุณอาจจะต้องไปเรียนใหม่ โดยยื่นใบสมัครเข้าเรียนกับนักเรียนพยาบาลนอร์เวย์ทั่วไป แล้วติดต่อมหาลัยขอยกเว้นบางรายวิชาที่คุณ เรียนไปแล้ว และได้รับการประเมินจากSAK ว่า ไม่ต้องเรียนเพิ่ม แต่ ไม่ใช่ว่า เราจะเห็นดีเห็นงามกับSAK ไปทุกเรื่องนะคะ ยกตัวอย่าง น้องเปตอง ที่ได้รับอนุญาต Autorisert sykepleier หมาดๆ น้องเปตองได้รับจดหมายจากSAK เกี่ยวกับการประเมินการศึกษา SAK ระบุว่า น้องเปตองต้องไปเรียนเพิ่มอีกหนึ่งเทอม ซึ่งสถานที่ไปเรียนคือ ในOslo คนละเขต ไกลมาก
น้องไม่ยอมแพ้นะคะ ส่งcomplain แจกแจงรายละเอียดกับSAK เกียวกับวิชาที่SAK อ้างว่า น้องขาด หรือ ไม่มี หรือมีไม่เทียบเท่ากับประเทศนอร์เวย์ ผลสรุปก็คือ น้องไม่ต้องไปเรียนใหม่ค่ะสาขาวิชาที่ทางSAK ไม่นับหน่วยกิตให้ เช่น 
          การเรียนพยาบาลของประเทศไทย จะรวมวิชาสูติศาสตร์ เข้าไปในหลักสูตร เมื่อจบการศึกษามาแล้ว เราสามารถทำงานเป็น พยาบาลห้องคลอดได้เลย
แต่ที่นอร์เวย์ คุณไม่สามารถทำได้ จนกว่า คุณจะได้รับการอนุมัติออกใบอนุญาต เป็น Midwife ซึ่ง การที่จะได้เป็นMidwife ที่นี่ คือ คุณต้องไปเรียนต่ออีกสองปีหลังจบการศึกษาพยาบาลแล้วค่ะ
วิชาเภสัชศาสตร์ ที่นอร์เวย์ ไม่นับหน่วยกิตให้ค่ะ และอื่นๆเช่น วิชาพละ วิชาดนตรี วิชาอังกฤษ วิจัย ชีวเคมี ค่อนข้างจะหลายวิชาเหมือนกันค่ะ ที่หน่วยงานที่นี่ไม่ได้รับรองหน่วยกิตให้เทียบเท่ากับนอร์เวย์ ซึ่งตรงนี้ แอดมิน ก็พอจะเข้าใจค่ะ เพราะบางวิชา ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับวิชาชีพพยาบาล
หากผู้สมัครที่ได้รับการศึกษาเทียบเท่ากับการเรียนพยาบาลที่นอร์เวย์ คุณจะได้รับการยืนยันว่าสามารถเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
          การส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ สามารถทำได้โดยการอัปโหลดที่ Altinn เอกสารทั้งหมดต้องเป็นเอกสารสีที่สแกนจากเอกสารต้นฉบับค่ะ หมุนทุกด้านให้ถูกต้อง เอกสารหลายหน้าต้องจัดเก็บในเอกสารฉบับเดียวตามลำดับที่ถูกต้องด้วย เนื้อหาหรือ ข้อมูลในเอกสารจากสถาบันการศึกษาสำคัญอย่างมากนะคะ ยิ่งละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดี เช่น ระบุชั่วโมงการเรียนแต่ละวิชา การเรียนด้วยตัวเอง ระยะเวลาภาคปฏิบัติ แอดมินคิดว่า ขอโครงสร้างหลักสูตรแต่ละวิชากับอาจารย์ ที่สอนมาเลยจะดีมากค่ะ
        อย่างที่กล่าวมาแล้วขั้นต้นว่า กฎระเบียบเปลี่ยนใหม่ ทางSAK ได้กำหนดเพิ่มเติม เรื่อง ความสามารถทางด้านภาษาประเทศนี้ ใช้ภาษานอร์เวย์ในการสื่อสาร ยิ่งทำงานกับผู้สูงอายุด้วยแล้วภาษาสำคัญมากๆค่ะ แอดมินจะแนะนำเฉพาะ แนวทางที่เราใช้กันส่วนมากตอนนี้ คือ 

1.คุณจำเป็นต้องผ่านการสอบวัดระดับภาษานอร์เวย์ที่ระดับ B2 ในระดับภาษาของ Council of Europe (CEFR) เพื่อขออนุมัติในนอร์เวย์ "การทดสอบภาษานอร์เวย์ระดับสูงขึ้น" หรือที่เรียกว่า Bergenstesten (พูดและเขียน) วัดทักษะทางภาษาในระดับ B2 (ระดับ "ผ่าน" เทียบเท่าระดับ B2) B2นี้ สอบทางvox ส่วน Bergenstest สอบกับ FU.

2.หรือ ในกรณีที่คุณ ไม่ได้สอบวัดระดับภาษาข้างต้นเพราะคุณเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมในนอร์เวย์ ก็สามารถยื่น เอกสารการการสอบในนอร์เวย์ในระดับ VG3 (393 ชั่วโมง)ค่ะ 

3.การสอบ trinn3ในวิชาภาษานอร์เวย์สำหรับนักเรียนต่างชาติ ได้เกรด C หรือดีกว่าค่ะ 

4.สำเร็จและผ่านการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 60 หน่วยกิตในด้านภาษานอร์เวย์และความรู้ของชุมชนสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีเกรด C หรือดีกว่า
อ้างอิงจาก helsedirektoratet.no
Fagbrev prøve 
          ส่วนนี้ก็เป็นอีกข้อกำหนดใหม่ที่SAKต้องการนะคะ คือ ผู้ยื่นขอ ผ่านการสอบเรียกว่าFagbrev ซึ่งข้อมูลนี้ค่อนข้างใหม่สำหรับแอดมิน แต่ก็พอรู้ว่า มันน่าจะคือการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพ การบริการสุขภาพ และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการสอบนั้น ทางSAKจะแจ้งให้แต่ละบุคคลทราบเป็นรายๆไปค่ะ แอดมินยังไม่ได้ข้อมูลจริงๆตรงนี้นะคะ ว่า ข้อสอบออกมาแบบไหน
นอกจากนี้ ผู้ยื่นขอต้องผ่าน หลักสูตร Nationale fag kurs สำหรับพยาบาลค่ะ หลักสูตรนี้ ณ ตอนนี้ ไม่ได้เปิดทุกมหาวิทยาลัยในนอร์เวย์นะคะ เมื่อสมัยแอดมินยื่นเรื่อง เปิดหลายที่ค่ะ และตัวแอดมินเอง โชคดี ได้ดำเนินการคอร์สนี้ ที่ Stavanger แถวบ้านพอดี 

        มหาวิทยาลัยที่ดำเนินการหลักสูตรนี้ มีสองแห่ง ตามที่กรมสุขภาพกำหนด มี HIOA กับ Fu. (https://www.folkeuniversitetet.no/) รายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เปิดหลักสูตร มีในlinkค่ะ หลักสูตรนี้ เรียนหลายเดือนนะคะ ไม่เหมือนสมัยแอดมิน สามอาทิตย์เอง ค่าใช้จ่ายก็ถูกกว่าเยอะมาก
หลักสูตรนี้ เรียนและสอบค่ะ สอบการคำนวณยา และข้อสอบทางการพยาบาลอื่นๆ
          ที่กล่าวมาข้างต้น ยังไม่หมดนะคะ ไหนจะมีเรื่องฝึกงานตามสถานสุขภาพต่างๆอีก ระยะเวลาและสถานที่ฝึกก็แตกต่างกันไปค่ะ บางคน สี่เดือน บางคน ห้าเดือน ในการฝึก จะต้องมี แอดมินขอเรียกพี่เลี้ยง แล้วกันนะคะ แต่จริงๆ พี่เลี้ยงนี่ก็คือ เพื่อนร่วมงานค่ะ คอยตามและคอยประเมินเราด้วย
          นี่เป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะ ซึ่งอาจจะขาดไปบ้าง แต่ก็พอเดาแนวทางไปได้พอสมควร การที่หลายคน สอบถามมา อยากมาทำงานในนอร์เวย์ แอดมินอยากจะแนะนำว่า ถ้าไม่ได้แต่งงานกับคนนอร์เวย์ แล้วย้ายตามสามีมาอยู่ที่นี่ ถ้ามาด้วยวีซ่าอื่นๆ เช่นวีซ่าเรียนหนึ่งปี แล้วหางาน หรือวีซ่าทำงาน ก็จะยากพอสมควร เพราะด้วยปัจจัยที่หลายอย่างโดยเฉพาะภาษา คือ สิ่งแรกเลย ไม่มีนายจ้างคนไหนรับคนที่สื่อสารกับคนไข้ไม่ได้ เข้าทำงานนะคะ ณ ตอนนี้ ในโฆษณาประกาศรับสมัครพยาบาล ก็มีจะเรื่องภาษาเข้ามาเกี่ยวข้อง ว่า คุณ ต้องได้ภาษาระดับ ตั้งแต่ B1 \B2 เป็นต้นไป แล้วแต่สถานที่
เพราะฉะนั้น แอดมินไม่แนะนำให้มาด้วยวีซ่านักเรียน หรือวีซ่าทำงานค่ะ เพราะในความคิดส่วนตัวคือ น้อยมากๆที่จะได้งาน สมมติว่า คุณคิดจะมาด้วยวีซ่าทำงาน ก่อนมา คุณต้องหานายจ้างก่อน มีสัญญาจ้างเรียบร้อย แล้ว แอดมินขอถามกลับนะคะ ว่า ที่ทำงานไหน เขาจะรับ เพราะ คุณยังไม่ได้ภาษา ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล ด่านแรก ก็ไม่ผ่านแล้วค่ะ ณ ตอนนี้ ย้อนกลับไปอ่านนะคะ ว่า กว่าจะได้ใบอนุญาต ต้องผ่านกี่ด่าน แล้วถ้าอยากมาด้วยวิธีอื่น ถ้าไม่ใช่วีซ่าทำงาน หรือวีซ่านักเรียนหนึ่งปี ต้องทำอย่างไร ตรงนี้ก็ฝากๆไปพิจารณากันเอาเองนะคะ ทางแอดมินไม่สามารถช่วยได้จริงๆค่ะ
สถานการณ์ตอนนี้ คนประเทศนี้เองก็ตกงานค่ะ เนื่องจากภาวะพิษจากราคาน้ำมันตกต่ำ สถิติคนนอร์เวย์ไปสมัครเรียนพยาบาลมากขึ้นเป็นประวัติการณ์ คนที่เคยทำงานเป็นวิศกรน้ำมัน ก็สมัครเรียนพยาบาลก็มีค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจากแอดมินกลุ่มพยาบาลไทยในนอร์เวย์ 
ที่สละเวลาเขียนข้อมูลขนาดนี้ค่ะ

          แอดมิน all about norway ไม่อยากให้ข้อมูลนี้ถูกลืม หายไป จนหลายคนต้องมาตั้งคำถามอีกบ่อยๆ ดังนั้น ข้อเอามาลงเก็บไว้ในนี้นะคะ เผื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆ

Wednesday, August 9, 2017

Review : พาไปเก็บ ''ราสเบอร์รี่'' ที่ฟาร์ม          ปีนี้ไม่ได้ไปเก็บสตอเบอร์รี่ เพราะผลผลิตปีนี้ออกมาน้อย ออกมาก็ราขึ้นทั้งนั้น ทางฟาร์มเปิดให้เก็บแค่อาทิตย์เดียวก็ต้องปิด เสียดาย เลยมาเก็บราสเบอร์รี่แทนนะจ๊ะ 

ชื่อฟาร์มในเฟสบุ๊ค ที่เราจะไปกัน

การเดินทาง
นั่งรถไฟฟ้าสาย 2 มาลงสถานี Kolås
 สถานีรถไฟ Kolsås
สถานีนี้สุดสายจ้า แล้วก็เดินมาตามเส้นเลย เพื่อไปต่อรถบัส
ขึ้นประตูหน้า
          ถ้ามีบัตรตั๋วเดือนก็ยื่นให้คนขับสแกน และจ่ายเพิ่มแค่ 20 kr. ถ้าไม่มีตั๋วเดือน ก็บอกคนขับว่าลงป้ายไหน นางก็จะให้เราจ่ายเพิ่ม
ลงป้าย Økri (นั่งรถบัสไม่ไกลประมาณ 5 นาที)
          พอลงรถเมล์มา ให้เดินย้อนตามลูกศร ไกลนิดนึง แต่ถ้าวันอากาศดีๆ ก็ชิวมากจ้า
เดินๆๆๆๆๆๆ
ใช้เวลาเดินประมาณ 15 นาที
           ก็จะเจอป้าย Bringebær Selvplukk และป้ายถนน Frogner-Tandbergveien เดินตามลูกศรเลย เลี้ยวขวา เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา เลี้ยวขวา
ภาพนี้คือเรามองย้อนกลับไป ว่าระยะทางไกลแค่ไหน ฮ่าๆ 
ดูจากลูกศรซ้ายบน เราเดินมาจากตรงนั้น
 เดินตามทางมาเรื่อยๆ ก็จะเจอภาพนี้ ก็เดินเลี้ยวซ้าย
 มาเจอภาพนี้ก็เลี้ยวขวา

 แล้วก็เลี้ยวซ้าย (เลี้ยวเยอะมาก ฮ่าๆ)
เดินมาตรงนี้ มาบอกเค้าว่ามาเก็บผลไม้อะไร 
 พ่อหนุ่มน้อยคนนี้ก็จะบอกให้เอาไอนี่มาคาดเอว
แล้วเค้าก็จะชี้จุด ชี้ซอยให้เราเก็บ
 ดกเต็มต้น ลูกเล็กใหญ่คละๆ กันไป
 เก็บไป กินไป ทิ้งไป
ได้มาแล้วววววว
          ตกกิโลกรัมละ 59 kr. จริงๆ ก็ราคาพอๆ กับที่ขายในช้อป แต่ว่าเรามาเก็บสนุกๆ เอาบรรยากาศ ได้ประสบการณ์ใหม่ด้วย :D